تبلیغات
كجاست آن منتقم خون حسین(ع)؟ - در سوگ یادگار كربلا
كجاست آن منتقم خون حسین(ع)؟
والله ان قطعتموا یمینی انی احامی ابدا عن دینی
یکشنبه 23 آبان 1389 :: نویسنده : lenpetara

نمایی از زندگی امام محمدباقر علیه السلام

زندگی سیاسی امام باقر (ع)

ابو جعفر، امام محمد باقر (ع) پنجمین آفتابی است که بر افق امامت، جاودانه درخشید.زندگیش سراسر دانش و ارزش بود، از این رو باقر العلوم نامیده شد، یعنی شکافنده دشواریهای دانش و گشاینده پیچیدگیهای معرفت .

خصلت آفتاب است که هماره گام بر فرق ظلمت می نهد و در لحظه های تاریک، بر افق زمان می روید تا ارزشهای مهجور و نهان شده در سیاهی جهل و جور را، دوباره جان بخشد و آشکار سازد .

او نیز در عصر حاکمیت جور و تشتت اندیشه های دینی امت اسلام، تولد یافت تا پیام آور معرفت و احیاگر اسلام ناب محمدی (ص) باشد .

ولادت

حضرت ابو جعفر، باقر العلوم، در شهر مدینه تولد یافت.و بر اساس نظریه بیشتر مورخان و کتابهای روایی، تولد آن گرامی در سال 57 هجری بوده است.1 این نقل، با روایاتی که نشان می دهد امام باقر (ع) به هنگام شهادت جد خویش حسین بن علی (ع) در سرزمین طف حضور داشته و سه سال از عمرش می گذشته است هماهنگی دارد. 2

در روز و ماه ولادت آن حضرت نیز نقلهای مختلفی یاد شده است :

الف / سوم صفر 57 هجری. 3

ب / پنجم صفر 57 هجری. 4

ج / جمعه اول رجب 57 هجری. 5

د /دوشنبه یا سه شنبه اول رجب 57 هجری. 6

بیشتر محققان با ترجیح نظریه نخست، یعنی سوم صفر آن را پذیرفته اند .

تبار والای امام باقر (ع)

امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهی می گردد .

او نخستین مولودی است که در خاندان علویان از التقای دو بحر امامت (نسل حسن بن علی و حسین بن علی علیهما سلام) تولد یافت:7

پدر: علی بن الحسین، زین العابدین (ع) .مادر: ام عبد الله، فاطمه، دختر امام حسن مجتبی (ع) 8

مادر گرامی امام باقر (ع) نخستین علویه ای است که افتخار یافت فرزندی علوی به دنیا آورد.9  برای وی کنیه هایی چون ام الحسن و ام عبده آورده اند، اما مشهورترین آنها، همان ام عبد الله است .

در پاکی و صداقت، چنان نمونه بود که صدیقه اش لقب دادند. 10

امام باقر (ع) مادر بزرگوار خویش را چنین توصیف کرده است :

روزی مادرم کنار دیواری نشسته بود، ناگهان دیوار ریزش کرد و در معرض ویرانی قرار گرفت، مادرم دست بر سینه دیوار نهاد و گفت، به حق مصطفی (ص) سوگند، اجازه فروریختن نداری. دیوار بر جای ماند تا مادرم از آن جا دور شد.سپس دیوار فرو ریخت. 11

نام و کنیه

نام آن حضرت محمد است.این نامی است که رسول خدا (ص) از دیر زمان برای وی برگزیده بود .

جابر بن عبد الله انصاری یار دیرین پیامبر (ص) افتخار دارد که سلام رسول خدا را به امام باقر (ع) ابلاغ کرده است.از بیان او که بتفصیل خواهد آمد استفاده می شود که نامگذاری امام باقر (ع) به وسیله پیامبر اکرم (ص) صورت گرفته است.کنیه آن گرامی ابو جعفر 12 است و جز این کنیه ای برای وی نقل نکرده اند. 13

«امام محمد باقر (ع) از جانب پدر و نیز مادر، به شجره پاکیزه نبوت منتهی می گردد. او نخستین مولودی است که در خاندان علویان از التقای دو بحر امامت (نسل حسن بن علی و حسین بن علی علیهما سلام) تولد یافت»

القاب

برای امام باقر (ع) این القاب یاد شده است :

1- باقر

امام محمد باقر (ع)

این لقب مشهورترین القاب آن حضرت بشمار می آید و بیشتر منابع بدان تصریح کرده اند. 14

در بیان فلسفه تعیین این لقب برای وی، آمده است :

شکافنده معضلات علم و گشاینده پیچیدگیهای دانش بود. 15

به دلیل گستردگی معارف و اطلاعاتی که در اختیار داشت، باقر نامیده شد. 16

بدان جهت که در نتیجه سجده های بسیار، پیشانیش فراخ گشته بود.17

احکام را از متن قوانین کلی، استنباط و استخراج می کرد. 18

2- شاکر

3- هادی

4- امین شبیه، به جهت شباهت آن حضرت به رسول خدا (ص) 19

همسران

در منابع تاریخی، برای امام باقر (ع) دو همسر و دو «ام ولد»20 نام برده اند .

همسران عبارتند از :

1- ام فروة دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر

او هر چند از نسل ابو بکر بود، اما همانند پدرش قاسم بن محمد حق امامان را می شناخت و اهل ولایت معصومین (ع) بود، چنان که در روایتی از امام رضا (ع) آمده است که روزی نام قاسم بن محمد نزد آن حضرت برده شد، امام فرمود: او به ولایت و امامت اعتقاد داشت. 21

2- ام حکیم دختر اسید بن مغیره ثقفی

«امام باقر (ع) مادر بزرگوار خویش را چنین توصیف کرده است: روزی مادرم کنار دیواری نشسته بود، ناگهان دیوار ریزش کرد و در معرض ویرانی قرار گرفت، مادرم دست بر سینه دیوار نهاد و گفت، به حق مصطفی (ص) سوگند، اجازه فروریختن نداری. دیوار بر جای ماند تا مادرم از آن جا دور شد.سپس دیوار فرو ریخت»

فرزندان

برای امام باقر (ع) هفت فرزند یاد کرده اند، پنج پسر و دو دختر .

1- جعفر بن محمد الصادق (ع)

وی مشهورترین، ارجمندترین و با فضیلت ترین فرزند امام باقر (ع) می باشد که از ام فروة زاده شد و نسل امامت از طریق او استمرار یافت.

2- عبد الله بن محمد

او یگانه برادر امام صادق (ع) بشمار می آید که هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر با آن حضرت متحد است.مورخان وی را صاحب فضل و صلاح دانسته اند و متذکر شده اند که فردی از بنی امیه به او سم خورانید و او را به شهادت رساند.22

3- ابراهیم بن محمد، از ام حکیم

4- عبید الله بن محمد، از ام حکیم

5- علی بن محمد

6- زینب بنت محمد، این دو (یعنی زینب و علی) از یک مادرند که ام ولد بوده است .

7- ام سلمه، مادر وی را نیز ام ولد دانسته اند. 23

برخی از منابع، تنها شش فرزند برای امام باقر (ع) نام برده اند و بر این باورند که امام باقر فرزندی به نام عبید الله نداشته است. 24

گروهی دیگر گفته اند: امام باقر (ع) دو دختر نداشته است، بلکه زینب و ام سلمه در حقیقت دو نام برای یک دختر است.25

تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان


1- در سال تولد امام باقر (ع) جهار نقل وجود دارد که عبارتند از: سالهای 56، 57، 58، 59 هجری در این میان نقل دوم، یعنی سال 57 از پشتوانه تاریخی و حدیثی بیشتری برخوردار است.برخی از منابعی که سال 57 را یاد کرده اند عبارتند از: دلائل الامامة 194 اصول کافی 2/372، ارشاد مفید 2/56، مصباح المتهجد 557، اعلام الوری 259، مناقب ابن شهر آشوب 4/210، روضة الواعظین 1/207، کفایة الطالب 455، وفیات الاعیان 4/..174.و منابعی که سال 58 را سال ولادت امام باقر (ع) دانسته اند عبارتند از: اثبات الوصیة 150 153، عیون المعجزات 75 و منابعی که سال 59 را نقل کرده اند چنینند: فرق الشیعة 61، عمدة الطالب 138 139، بحار 46/217 به نقل از مصباح کفعمی .

 2- سبائک الذهب 74، عیون المعجزات 75، اخبار الدول و آثار الاول

3- 3- کشف الغمة 2/318، الفصول المهمة 211، مصباح کفعمی 522، نور الابصار شبلنجی 142

4- تذکرة الائمة، لاهیجی .125

5- دلائل الامامة 94، مصباح المتهجد 557، اعلام الوری .259

6- اعیان الشیعة 1/ .650

7- انه اول من اجتمعت له ولادة الحسن و الحسین (ع) .رک: مناقب ابن شهر آشوب 4/208، عمدة الطالب 138 139، نور الابصار، مازندرانی .51

8- برخی منابع، ام عبد الله، فاطمه را فرزند حسن مثنی (حسن بن حسن) دانسته اند مانند : تذکرة الخواص 302، وفیات الاعیان 4/174.اما بیشتر منابع وی را فرزند بی واسطه امام حسن مجتبی (ع) به شمار آورده اند مانند: تاریخ یعقوبی 2/320، فرق الشیعة، نوبختی 61، دلایل الامامة 95، اصول کافی 2/372، اثبات الوصیة 150، اعلام الوری 259، تذکرة الخواص 302، البدایة و النهایة 9/309، اخبار الدول و آثار الاول ...111

9- هی اول علویة ولدت علویا.دلائل الامامة .95

10- همان

11- عیون المعجزات 75، اثبات الهداة 5/270، بحار 46/217، نور الابصار، مازندرانی 44، الانوار البهیة .115

12- مثیر الاحزان، جواهری 237، تاریخ ابن خلکان 2/23، تاج الموالید، طبرسی/39، المعارف 215، سیر اعلام النبلاء، 4/401

13- الفصول المهمة 211، بحار 46/216، سیرة الائمة الاثنی عشر 2/ .200

14- سبائک الذهب 74، عیون الاخبار، ابن قتیبه 1/312، ارشاد مفید 2/156، تذکرة الخواص 302، مرآة الجنان 1/248، تاریخ ابن وردی 1/248، روض الریاحین 67، الصواعق المحرقة 210، شذرات الذهب 1/ .149

15- تاریخ یعقوبی 2/302، سیر اعلام النبلاء 4/402، الفصول المهمة 211، شذرات الذهب 1/ .149

16- تاج الموالید 39، کشف الغمة 2/318، تذکرة الخواص 302، اعیان الشیعة 1/ .650

17- تذکرة الخواص 302، اعیان الشیعة 1/ .650

18- البدایة و النهایة 9/ .309

19- این القاب در منابع زیر آمده است: دلائل الامامة 94، تاج الموالید 39، کشف الغمة 2/318، تذکرة الخواص 5/302، احقاق الحق 12/165

20- ام ولد به کنیزی گفته می شود که از مولای خود صاحب فرزند شده باشد.

21- ذکر عند الرضا (ع) القاسم بن محمد...و سعید بن المسیب فقال: کانا علی هذا الامر ...قرب الاسناد 210، بحار 46/ .366

لازم به یادآوری است که در متن حدیث قاسم بن محمد دایی امام موسی بن جعفر (ع) یاد شده که جد مادری به جای آن صحیح است و آنچه می نماید که مراد از قاسم بن محمد همان جد مادری است، ذیل حدیث می باشد .

22- الفصول المهمة .221

23- برخی از منابع که این هفت تن را یاد کرده اند عبارتند از: ارشاد مفید 2/172، تاج الموالید 118، مناقب 4/210، تذکرة الائمة .216

24- طبقات ابن سعد 5/236، تذکرة الخواص .306

25- اعلام الوری 265، کشف الغمة 2/322، الفصول المهمة 221، بحار 46/ .365

نوع مطلب : مهدویت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 فروردین 1396 12:23 ق.ظ
Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's weblog link on your page at
proper place and other person will also do similar in support of you.
شنبه 19 فروردین 1396 02:35 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to
read more of your useful info. Thanks for the post. I will
definitely return.
جمعه 18 فروردین 1396 12:02 ب.ظ
Really when someone doesn't know then its up
to other users that they will help, so here it takes place.
یکشنبه 23 آبان 1389 03:14 ب.ظ
سلام.
خسته نباشید،میخواستم به خاطر وبلاگ خوب وپربارتون تشكر كنم؛اجرتون با صاحبش . . .
lenpetara سلام ،ممنون كه از وبلاگمون بازدید كردید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

آقاترین!سکوت مرا غرق نور کن
مارا قرین منت و غرق حضور کن
وقتی گناه کنج دلم سبز میشود
اقا شما شفاعت این ناصبور کن
میترسم از شبی که به دجال رو کنیم
اقا تورا قسم به شهیدان ظهور کن!!!


سخن مدیر:
سلام به همه ی شما دوستداران امام مهربونی مهدی آل محمد(ص)
امیدوارم لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید.
خیلی خوشحال میشم اگر با نظرات خوبتون این حقیر رو راهنمایی کنید.مدیر وبلاگ : shematil
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
كیفیت عملكرد این وبلاگ را چطور ارزیابی میكنید؟كیفیت عملكرد این وبلاگ را چطور ارزیابی میكنید؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

قرآن آنلاین

http://zibasazweb.persiangig.com/9.9.JPG

کد موزیک الما